Pályázatok

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ:

Sikeresen zárult a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. és a Semmelweis Egyetem közös kutatás-fejlesztési projektje a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatásával

A projekt címe: A centrális hatású izomrelaxáns hatóanyaggal folytatott gyógyszertechnológiai, farmakológiai és klinikai vizsgálatok

A projekt azonosító száma: 2018-1.3.1-VKE-2018-00030

Pályázati projekt kiírás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések c. felhívásán támogatást nyert pályázati projekt.

A projekt összköltségvetése: 1,568 milliárd Ft

A támogatási összeg: 1.082.561.031 Ft

A Semmelweis Egyetem költsége 456.6 millió Ft, melyet 100% támogatási intenzitással a Hivatal biztosított.
A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. 1,112 milliárd Ft-os költségeinek 56,3%-át, 625,9 millió Ft-ot kapta támogatásként, a költségek 43,7%-át önerőből biztosította.

A projekt időtartama: 2019.01.01. - 2023.12.31.

A projekt megvalósítására a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. pilisborosjenői telephelyén (2097, Pilisborosjenő, Ady Endre u. 1.), valamint a Semmelweis Egyetemen (1085, Budapest, Üllői út 26.) került sor.

A projekt fő célkitűzése volt, hogy a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. konzorcium-vezetőként olyan farmakológiai és klinikai vizsgálatokat folytasson le egy originális magyar gyógyszerhatóanyagot tartalmazó készítménnyel, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési vizsgálatok keretében, melyek közvetlenül alkalmazható új műszaki, tudományos gyógyszerfejlesztési eredményeket biztosítanak.

A fejlesztés eredményeként egy új, gyógyszertechnológiai szempontból továbbfejlesztett, korszerű készítmény került kifejlesztésre. A korszerűsített gyógyszertechnológiai eljárás továbbá gazdasági és környezetvédelmi szempontból racionalizált, optimalizált gyártási eljárást tesz lehetővé.

Sajtóközlemény a projekt lezárásáról

MEDITOP pályázat

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ:

A projekt címe: Bilaterális K+F együttműködés különböző növényi hatóanyagtartalmú prototípus fejlesztésre és javaslat ipari léptéknövelésre

A projekt azonosító száma: 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ-2022-00006

Főkedvezményezett: Debreceni Egyetem

A pályázat összköltsége: 74 520 000 Ft

A támogatási összeg: 70 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93.93%

A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. összköltsége: 18 130 000 Ft

A projekt időtartama: 2022.12.01 – 2025.11.30

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Magyar-Üzbég alkalmazott kutatásfejlesztési együttműködési pályázat keretében a Debreceni Egyetem "Bilaterális K+F együttműködés különböző növényi hatóanyagtartalmú prototípus fejlesztésre és javaslat ipari léptéknövelésre" című pályázata 70 000 000 Ft támogatásban részesült.

A  projekt keretében a Debreceni Egyetem és a Taskent Gyógyszerészeti Intézet, illetve magyarországi konzorciumi partnerként a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. közösen, különböző gyógynövény kivonatokat tartalmazó prototípusok fejlesztését tűzte ki céljául. A kutatás során jelentős tudomány technológia tudástranszfer valósul meg.

A projekt keretében a Debreceni Egyetem olyan gyógyszeripari szereplőt, mint konzorciumi partnert von be a projektbe, amely szakmai támogatást nyújt a kifejlesztett prototípusok ipari gyártási lehetőségének és analitikai vizsgálatainak megvalósításában.

Sajtóközlemény a projekt indulásáról

KLINIKAI VIZSGÁLATOK

Projekt azonosító száma:
2018-1.3.1-VKE-2018-00030

Projekt címe:
„A centrális hatású izomrelaxáns hatóanyaggal folytatott gyógyszertechnológiai, farmakológiai és klinikai vizsgálatok”

A pályázat keretén belül, a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. konzorcium-vezetőként olyan farmakológiai és klinikai vizsgálatokat folytat le egy originális magyar gyógyszerhatóanyagot tartalmazó készítménnyel, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési vizsgálatok keretében, melyek közvetlenül alkalmazható új műszaki, tudományos gyógyszerfejlesztési eredményeket biztosítanak.

Konzorciális partnerként a Semmelweis Egyetem két intézete, a Gyógyszerhatástani Intézet és a Neurológiai Klinika vesz részt a projektben, melyek az alapkutatási vizsgálatokat végzik.

A vissza nem térítendő támogatás: 1.082.561.031 Ft

Támogató: NKFI Hivatal

Forrás: NKFI Alap

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ:

A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. és a Semmelweis Egyetem 2018-1.3.1-VKE-2018-00030 - 2022. számú konzorciumi pályázatának 2022. szeptemberi kutatói tanács ülése összefoglalta a pályázat eddigi eredményeit

MEDITOP Gyógyszeripari Kft által szponzorált pályázat keretében megvalósításra kerülő humán fázis III. klinikai vizsgálattal kapcsolatban a CRO cég információja alapján 197 beteg került eddig bevonásra, ami azt jelenti, hogy 2023. év közepére a vizsgálati protokollban szereplő betegszám teljesíthető.

SOTE Gyógyszerhatástani Intézet
A pályázat keretében lefolytatott vizsgálatok során nyert eredmények publikálásra kerültek az International Journal of Molecular Sciences című nemzetközi folyóiratban: Lakatos et al. 2022;23(17):9564. doi: 10.3390/ijms23179564.

Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika
A Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján a Gyógyszerhatástani Intézettel együttműködve 2019-ben indult klinikai vizsgálatba akut derékfájdalomban szenvedő betegek bevonása folyamatosan történik, várhatóan 2023-ban sikeresen  befejezhető a tervezett vizsgálat.

 

GYÓGYSZERFEJLESZTÉS

Projekt azonosító száma:
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00288

„A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. termékportfóliójának bővítése új, illetve megújított generikus készítményekkel

A projekt keretén belül két termék előállítását tűztük ki célul:

Egyik fő célkitűzésként kifejlesztésre kerül egy új, korszerű, antikoaguláns hatástani csoportba tartozó generikus készítmény két hatáserőssége. A projekt másik fontos célja egy simaizom görcsoldó csoportba tartozó generikus készítmény új gyógyszerformájának a kifejlesztése. Pályázat fizikai befejezése: 2024.augusztus 31.

A vissza nem térítendő támogatás: 399.403.815 Ft

Támogató: NKFI Hivatal

Forrás: NKFI Alap

KLINIKAI MINTA FEJLESZTÉSE

Projekt azonosító száma:
2020-2.1.1-ED-2020-00007

Projekt címe:
„Favipiravir fejlesztés”

A pályázat keretén belül, a Természettudományi Kutatóközponttal, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt.-vel és az Első Vegyi Industria ZRt.-vel közösen, a MEDITOP Gyógyszeripari Kft.-nél a Favipiravir klinikai vizsgálati készítmény fejlesztése, gyártása, kiszerelése, minősítése, és stabilitási vizsgálata valósul meg.

A projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.
A záró pénzügyi elszámolás benyújtásra került.

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Forrás: ITM

KLINIKAI MINTA FEJLESZTÉSE

Projekt azonosító száma:
NVKP_16-1-2016-0037

Projekt címe:
A rossz prognózisú gyermekkori szolid tumorokra prediszponáló mutációk szűrése és biomarkerek azonosítása az egyénre szabott kezelésük optimalizálására”

A pályázat keretén belül, a Semmelweis Egyetemmel és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjával közösen, a MEDITOP  Gyógyszeripari Kft.-nél olyan klinikai minták előállítása valósul meg, amelyek a legrosszabb prognózissal rendelkező gyermekkori szolid tumoros betegek klinikai kilátásainak javítását célozzák.

Támogató: NKFI Hivatal

Forrás: NKFI Alap

 

ESZKÖZBESZERZÉS

A kedvezményezett neve:
MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

A projekt címe:
Eszközbeszerzés a MEDITOP Gyógyszeripari Kft.-nél

A szerződött támogatás összege:
139.500.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 68,71%

A projekt tartalmának bemutatása:

A váratlanul kialakuló COVID-19 járvány negatív hatásai a MEDITOP Gyógyszeripari Kft.-t is érintették, amely a járványhelyzet során folyamatosan arra törekedett, hogy a termelési volument és kapacitást folyamatosan fenntartsa, a munkahelyeket megtartsa. A pályázat keretében beszerzésre került eszközök összességében akkora kapacitás- és hatékonyságnövekedést eredményeztek a cég jelenlegi portfóliójában lévő termékek csomagolása során, amely lehetővé tette a fejlesztési csatornánkban lévő új termékeink és az exportpiacokon regisztráció alatt álló termékek gyártási kapacitásnak a megteremtését. Ezen berendezések termelési sorba állításával 30-40% hatékonyság-növekedést értünk el. A nagyobb hatékonyság nagyobb rugalmasságot biztosít a termelés számára, illetve a termékeink száma is növekedett.

A projekt fizikai befejezése: 2021.11.27.
A záró pénzügyi elszámolás elfogadásra került.

A projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00226

TERMÉKFEJLESZTÉS

Új Innovatív gyógyszer fejlesztések indulnak a MEDITOP Kft.-nél!

MEDITOP Gyógyszeripari Kft. mint Kedvezményezett 2017. júliusában 450,40 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a Széchenyi 2020 program keretein belül. A támogatás intezitása 54,01%, mely támogatási összegből és a cégünk által vállalt ehhez kapcsolódó saját forrásból új gyógyszerek kutatása és fejlesztése valósul meg. A projekt eredményeként új gyógyszerek kerülnek törzskönyvezésre, amelyek nagy mértékben növelik a cég versenyképességét mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. Az új készítmények gyógyszer technológiai fejlesztése a MEDITOP Gyógyszeripari Kft pilisborosjenői telephelyén történik. A projekt 2017. szeptember 14.-én indult és tervezetten két évvel később, 2019.09.13.-ig valósul meg. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 5 fő magasan képzett új kutató számára teremt munkahelyet.

VEKOP-2.1.1.- 15-2016- 00057. pályázat befejezésének módosított határideje

A pályázatban sikeresen befejeződtek azok az ipari kutatások, amelyek az új termékek kifejlesztéséhez voltak szükségesek.
A klinikai vizsgálatokhoz szükséges minták legyártásra kerültek, és az új eszközök beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás határidőre megvalósult. Az új készítmények regisztrációjához nélkülözhetetlen bioekvivalencia vizsgálatok több termék esetében a tervezetnek megfelelően megtörténtek. Két új készítmény esetén azonban az etikai bizottsági engedélyek lényegesen hosszabb időt vettek igénybe, ezért a pályázat eredeti határideje meghosszabbításra került.

— — — — Kiegészítések — — — —

Sajnos a hosszabbítás következtében ezen vizsgálatok lefolytatása már egybeesett a COVID-19 járvánnyal, ennek következtében ezeket a vizsgálatokat az egyetemek már nem tudták időben elvégezni, így újabb hosszabbítás vált szükségessé a pályázat befejezéséhez.

— — — — — — — —

A projekt 2021. szeptember 14-én az új készítmények sikeres gyógyszer technológiai fejlesztésének megvalósításával és 5 fő magasan képzett új kutató számára teremtett munkahely létesítésével lezárult.

— — — — — — — —

A projekt címe: Gyógyszeripari K+F fejlesztés a MEDITOP Kft.-nél.

A projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1.- 15-2016- 00057.

 

TELEPHELY FEJLESZTÉS

A támogató neve: Nemzetgazdasági Minisztérium.

A támogatás forrása: A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

A kedvezményezett neve: MEDITOP Gyógyszeripari Kft.
A támogatási szerződés száma: PM_KKV-2016/107.
A támogatás összege: 51,05 millió Ft.
A támogatott tevékenység címe: Telephely fejlesztés a MEDITOP Kft. Pest megyei székhelyén.

A projekt tartalmának bemutatása: A beruházás alapvető célja a pár évvel ezelőtt elkészült Üzembővítésnek logisztikai hátterét biztosító raktár komplexum felbővítése, amely a termelés zavartalan működését biztosítja. A beruházástól a nagykereskedelmi és hűtött raktári kapacitás megháromszorozódását várjuk (32 EU raklapról 88 raklapra). Ugyanitt egy önálló pszichotróp raktár kerül kialakításra 10 EU raklapnyi kapacitásban.. A Magasraktári részen a talajvíz okozta beázások elleni szigetelés és a hiányzó felszíni csapadékvíz elvezetése kerül megoldásra. A Magasraktárban a meglévő hűtött teret átalakítjuk hűvös raktárrá (32 EU raklapnyi kapacitás) Megépítésre kerül egy építési engedély nélkül kivitelezhető különálló veszélyes hulladéktároló is nettó 35,62 m2 felületen. A nagykereskedelmi raktárban a hatékony tárolási kapacitásfejlesztés érdekében eszközbeszerzés is szükséges, ezért itt kiépítésre kerül egy polcrendszer.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.15.

Projektzáró Sajtóközlemény letölthető itt MS WORD formátumban.

 

FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT MS Word formátumban itt letölthető.