kiváló fiatal gyógyszerész 2021

Kiváló Fiatal Gyógyszerész, és Gyógyszerész PhD hallgató díj

A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. által támogatott Kiváló Fiatal Gyógyszerész, 2021 díjat Dr. Gajdács Márió nyerte el, aki 2016-ban kapta meg gyógyszerészi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán, 2019-ben ugyanitt szerzett doktori fokozatot.

Jelenleg is az egyetem Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék munkatársaként dolgozik. Kutatást mikrobiológia, epidemiológia területen folytat.

Kumulatív impakt faktor értéke meghaladja a kétszázat, független idézőinek a száma 1360 feletti.

A Kiváló Fiatal Gyógyszerész PhD hallgató díjat Dr. Zsidó Balázs Zoltán nyerte el, aki 2019-ben szerezte meg gyógyszerészi diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán, azóta az egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének PhD. hallgatója, egyetemi tanársegéd.

A járvány idején jelent meg tőle egy, a SARS-CoV-2 vírus elleni számítógépes gyógyszer repozíciós tanulmány, a vegyületek in vitro tesztelése jelenleg folyamatban van.